چاپ کتاب لنزهای داخل چشمی فاکیک
بیماری های چشم به زبان ساده
کسب جایزه جشنواره فیلم انجمن جهانی گلوکوم توسط آقای دکتر محمد پاکروان
استفاده خودسرانه از قطره های چشمی
عینک و نحوه استفاده صحیح از آن
سلامت چشم در كودكان(تنبلی چشم)
شرایط استفاده از لیزر برای درمان عیوب انکساری چشم
جراحی‌های پلاستیک چشم- آقای دکتر عباس باقری (نسخه 3)
جراحی های استرابیسم چشم- آقای دکتر عباس باقری (نسخه 2)
آموزش مجازی ORBSCAN
هشتمین نسخه آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی
نهمین نسخه آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی
آموزش مجازی AMD
فیلم آموزشی پاتولوژی Eyelid Lesions
فیلم آموزشی پاتولوژی Stromal Corneal Dystrophies
فیلم آموزشی پاتولوژی Pigmented Conjunctival Lesions
فیلم آموزشی پاتولوژی Band Keratopathy & Superior Lambic Keratoconjunctivitis
سمینار کاربردهای درمانی و زیبایی توکسین بوتولینوم
آموزش مجازی OCT Angiography
سمینار بازآموزی تجویز عینک