فیلم جراحی‌های پیشرفته چشم نسخه 4
فیلم جراحی‌های پیشرفته کاتاراکت در موارد خاص
اولين مجموعه صوتي و تصويري اعمال جراحي پيشرفته
دومين مجموعه صوتي و تصويري اعمال جراحي پيشرفته
فیلم جراحی‌های پیشرفته IRIS
فیلم جراحی‌های پیشرفته چشم آقای دکتر عین اللهی نسخه 2
فیلم جراحی‌های پیشرفته چشم نسخه 3
سومین نسخه آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی
اولین نسخه آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی
دومین نسخه آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی
هفتمین نسخه آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی
لوح فشرده سخنرانی های سمینار یکروزه ترومای چشم
سمينار تصوير برداري قرنيه و سگمان قدامي
سمینار Femtosecond Laser
سمینار تازه های جراحی عیوب انکساری
سمینار Intra Corneal Devices
لوح فشرده درمان یووئیت
سمینار جراحی پیوند قرنیه
لوح فشرده سخنرانی های سمینار یکروزه سمینار OCT در بیماری های شبکیه
سمینار اورژانس های چشم