اطلس بیماری های قرنیه و سطح چشم

اطلس پزشکی نقش بسزایی در افزایش کیفیت آموزش فراگیران ایفا می‌کند. در رشته‌ای مانند چشم پزشکی که مشاهدات عینی نقش کلیدی را در تشخیص و پیگیری بیماریهای مختلف سطح چشم تا شبکیه دارد، وجود اطلسهای جامع با تصاویر متنوع و کیفیت بالا از یافته‌های مختلف در آموزش دانشجویان پزشکی و دستیاران و فلوهای چشم پزشکی بسیار کمک کننده خواهد بود. در حال حاضر منابع متعددی از اطلسهای مختلف چشم پزشکی به زبانهای اصلی در دسترس هستند. با این حال نبود یک اطلس بومی از بیماران مراکز علمی کشور که حاوی تصاویر بیماریهای شایع و مهم چشم در ایران باشد کاملاً احساس می‌شود.

اطلس حاضر حاوی تصاویر با کیفیت قابل قبول از بیماریهای مختلف قرنیه و سطح چشم است و بر اساس سرفصلهای استاندارد طبقه‌بندی شده و توضیحات مختصر به زبان فارسی ارائه شده است تا به آسانی قابل استفاده برای کلیه فراگیران و اساتید چشم پزشکی و حتی سایر افراد علاقمند به این موضوع باشد. موجب مباهات است که کلیه تصاویر موجود در این مجموعه نفیس توسط اساتید گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مرکز آموزشی- درمانی شهید دکتر لبافی نژاد از بیماران مراجعه کننده به این مرکز در طول سالها گرفته شده و با همت قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گردآوری و منتشر شده است.

 

فهرست مطالب کتاب

اطلس بیماری های قرنیه و سطح چشم اطلس بیماری های قرنیه و سطح چشم اطلس بیماری های قرنیه و سطح چشم
اطلس بیماری های قرنیه و سطح چشم اطلس بیماری های قرنیه و سطح چشم  

در ادامه بخشی از مطالب کتاب را ملاحظه می نمائید.