چهارمین مجموعه آموزشی معرفی موارد نادر و جالب چشم پزشکی تهیه گردید. این مجموعه در قالب محتوای آموزش الکترونیک تهیه شده است.

موضوعات این مجموعه عبارتند از:

  • choroidal Metastasis
  • idiopathic orbital inflammatory disease
  • idiopathic retinal vasculopathy
  • ocular involvement in mycosis fungoides
  • mucous membrane pemphigoid
  • autosomal recessive bestrophinopathy

 

آموزش مجازی معرفی موارد جالب چشم پزشکی

 

برای ثبت نام اشتراک این مجموعه تماس بگیرید.