سمینار Update in Refractive Surgery

در تاریخ 10 اردیبهشت 1394 در سالن همایش های بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد برگزار شد.

سمینار Update in Refractive Surgery

 

هــدف کلــی برنـــامه:

آشنا کردن فراگیران با روش‌های مختلف تشخیص و درمانی برای اصلاح جراحی‌های عیوب انکساری

اعضــاء کمیته علمــی:

 • دکتر بهرام عین اللهی
 • دکتر محمدزارع جوشقانی
 • دکتر محمدمهدی صدوقی
 • دکتر حسین محمدربیع
 • دکتر علیرضا برادران رفیعی
 • دکتر محمدرضا جعفری نسب
 • دکتر فرید کریمیان
 • دکتر امیر فرامرزی
 • دکتر حمید نوروزی
 • دکتر سپهر فیضی
 • دکتر سید هاشم دریاباری
 • دکتر دانیال نجدی

 

گالری تصاویر سمینار تازه های جراحی عیوب انکساری