سمینار Intra Corneal Devices

در تاریخ 21 آذر 1392 در سالن همایش های بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد برگزار شد.

سمینار Intra Corneal Devices

 

هــدف کلــی برنـــامه:

آشنایی چشم پزشکان با آخرین دستاوردهای چشم پزشکی در زمینه جراحی قرنیه

اعضــاء کمیته علمــی:

 • دکتر سید حسن هاشمی
 • دکتر بهرام عین اللهی
 • دکتر محمدمهدی صدوقی
 • دکتر محمدعلی جوادی
 • دکتر محمدزارع جوشقانی
 • دکتر علیرضا برادران رفیعی
 • دکتر محمدرضا جعفری نسب
 • دکتر فرید کریمیان
 • دکتر امیر فرامرزی
 • دکتر محمود جباروند
 • دکتر سپهر فیضی
 • دکتر خسرو جدیدی
 • دکتر سیدجواد هاشمیان
 • دکتر حسین محمد ربیع
 • دکتر رامین صلوتی
گالری تصاویر سمینار Intra Corneal Devices