این محتوای آموزشی به صورت نرم افزار آموزشی تعاملی طراحی شده و حاوی مفاهیم پایه فلورسین آنژیوگرافی چشم است. این نرم افزار شامل 70 عدد Case جهت آمادگی دستیاران چشم پزشکی جهت آزمون های OSCE است.

نرم افزار آموزشی Fluorescein Angiography (FAG) نرم افزار آموزشی Fluorescein Angiography (FAG)

به اهتمام:

  • دکتر سعید کریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

سفارش خريد