واژگان چشم پزشکی
معادل فارسی تعریف واژه لاتین
ملتحمه مخاط پوشاننده خلف پلکها (پشت پلکها) و قسمت جلوی صلبیه (سفیدی چشم) را ملتحمه می‌گویند که در لبه پلک به پوست و در وسط به قرنیه متصل می‌شود. Conjunctiva
صلبیه یا اسکلرا بافت متراکم و سفیدی است و خارجی‌ترین لایه چشم است که تقریبا بطور کامل از کلاژن تشکیل شده است و در جلو سفیدی چشم را تشکیل می‌دهد. Sclera
قرنیه بافتی است شفاف در جلوی چشم و روی عنبیه که در محل لیمبوس به اسکلرا متصل می‌شود. Cornea
مشیمیه یا یووآ لایه میانی چشم و لایه پر عروق تغذیه کننده چشم است این لایه در جلو عنبیه و جسم مژگانی را تشکیل می‌دهد. Uvea
عنبیه عضو پهنی است مماس بر روی عدسی که قسمت رنگی چشم را تشکیل داده و قطر مردمک را کنترل می‌کند. Iris
عدسی عضوی است محدب الطرفین بدون رگ و شفاف در جلوی چشم که با عمل تطابق تصاویر را به روی شبکیه تشکیل می‌دهد. Lens
شبکیه یا رتین شبکیه بافتی است عصبی که سطح داخلی 3/2 پشت کره چشم را پوشانده است. سلولهای شبکیه مسئول تبدیل محرک نوری به موج عصبی می‌باشند. Retina
زجاجیه ماده ژله‌ای بدون رگ و شفاف می‌باشد که فضای داخل چشم (اتاق خلفی) را پر می‌کند و در تماس با عدسی ، شبکیه و سر عصب بینایی قرار دارد. و حدود 3/2 حجم و وزن کره چشم را تشکیل می‌دهد. Vitreous
پریمتری به کمک این روش اختلال میدان دید را تشخیص داده و پیگیری می‌کنند. Perimetry
افتالموسکوپی یعنی بررسی داخل چشم توسط چشم پزشک Ophthalmoscopy
افتالموسکوپی مستقیم دستگاه متالموسکوپ مستقفیم دستی ، تصویری یک چشمی ایجاد می‌کند و پزشک ته چشم را با این وسیله معاینه می‌کند. direct
افتالموسکوپی غیر مستقیم افتالموسکوپی غیر مستقیم وسیله‌ای است تخصصی ، دید دو چشمی برای معاینه قسمت خلفی چشم (از قبیل شبکیه) که بعد از گشاد کردن مردمک که با دارو و قطره انجام می‌شود. indirect
اسلیت لامپ وسیله‌ای است برای معاینه چشم که در این وسیله پس از ثابت کردن وضعیت چشمهای بیمار در موقعیت مناسب ، پرتوی نوری مشخص در چشم تابانده می‌شود که با کمک این وسیله از لبه پلک تا جلوی زجاجیه را می‌توان معاینه کرد. Slit lamp
تونومتری وسیله اندازه گیری فشار داخل چشم می‌باشد. tonometry
گل مژه عفونت غدد پلک را هوردئولوم یا گل مژه می‌گویند که به صورت درد وتورم و قرمز می‌باشد. hordeolum (Stye)
بلفاریت التهاب دو طرفه مزمن شایع در لبه پلکهاست که با علایم تحریک ، سوزش و خارش لبه پلک و گاهی قرمزی و پوسته ریزی لبه پلک بروز می‌کند. Blepharitis
اشک اشک لایه‌ای به ضخامت 10-7 میکرومتر روی ملتحمه و قرنیه چشم ایجاد می‌کند و نقش حفاظت و مرطوب کردن و تغذیه‌ای دارد. Lacrima
پتوز یا افتادگی پلگ بالا عبارتست از پایین بودن غیر طبیعی جای یک با هر دو پلک فوقانی Petosis
داکریوسیستیت عفونت کیسه اشکی که اغلب به دنبال انسداد مجرای اشکی بینی (نازولاکریمال) رخ می‌دهد. Dacryocystitis
کنژنکتیویت یا التهاب ملتحمه التهاب ملتحمه که با پرخونی و قرمزی ، اشک ریزش ، سوزش ، ترشحات و ... مشخص می‌شود. Conjunctivit
زخم قرنیه یا کراتیت کرلاتیت به زخم قرنیه گفته می‌شود که علایم آن به صورت تحریک ، فوتوفوبی (ترس از نور) اشک ریزش و کاهش بینایی می‌تواند باشد. Keratitis
یووئیت یووئیت یا التهاب یووه آ به التهاب مشیمیه (کوروئیدیت) جسم مژگانی (یووئیت میانی) یا عنبیه (ایریت) اشاره می‌کند. البته به التهاب شبکیه (رتیست) التهاب عروق شبکیه (داسکولیت) و عصب اپتیک (نوریت اپتیک) هم اصطلاحا یووئیت می‌گویند. Uveitis
در رفتگی عدسی دررفتگی عدسی می‌تواند به علت ضربه و ... اتفاق بیافتد که ممکن است با قرمزی چشم و تاری دید و یا بدون علامت باشد. Ectopia lentis
دکولمان یا جداشدگی شبکیه به جدا شدن شبکیه حسی از اپی تلیوم پیگمانه شبکیه گفته می‌شود. که در بعضی از بیماریها یا ضربه چشم رخ می‌دهد. Retinal detachment
انسداد شریان (سرخرگ) شبکیه انسداد سرخرگ شبکیه که بسته به محل گرفتار باعث کاهش دید، یا از بین رفتن بینایی بطور کامل و یا اختلال در میدان دید می‌شود. Retinal artery occlussion
انسداد ورید شبکیه در این بیماری سیاهرگ شبکیه درگیر است و باعث اختلال دید می‌شود. Retinal Vein Occlussion
عصب اپتیک یا عصب بینمایی عصب دوم مغزی است که تحریکات و امواج را از چشم به مغز متنقل می‌کند. Optic Nerve
نوریت اپتیک التهاب عصب اپتیک و سرعصب در داخل چشم می‌باشد. که شایعترین علت آن میلین زدایی عصب می‌باشد. Optic Neuritis
پاپیل ادما احتقان غیرالتهابی دیسک اپتیک (سرعصب) است که ناشی از افزایش فضار داخل جمجمه می‌باشد. Papiledema
نیستاگموس عبارتست از نوسانات تکراری و ریتمیک یک یا هر دو چشم در یک یا تمام میدانهای نگاه که به صورت پاندولی یا پرشی می‌باشد. Nystagmus
هایفما ضربه به چشم می‌تواند با پارگی رگهای عنبیه باعث خونریزی در زلالیه شود که به آنها هایفما می‌گویند. Hyphema
پیرچشمی با عینک با عدسی کروی محدب اصلاح می‌شود. Presbyopia
نزدیک بینی در نزدیک بینی تصویر اشیا دور دست ، در چشم بدون تطابق ، بر روی شبکیه متمرکز نمی‌شود و فرد اشیا دور را راحت نمی‌بیند. که با عینک با عدسی کروی مقعر قابل اصلاح است. Myopia
دوربینی یا هیپروپی در فرد دوربین مشاهده اجسام نزدیک نسبت به مشاهده اجسام دور تطابق بیشتری نیاز دارد. و برای دید نزیک مشکل دارد. Hyperopia
آستیگماتیسم در این حالت چشم تصویری با نقاط یا خطوط کانونی متعدد ایجاد می‌کند. علت معمول آستیگماتیسم وجود اختلال در شکل قرنیه است، البته عیب عدسی نیز ممکن است دخیل باشد. Astigmatism