دومين مجموعه صوتي و تصويري اعمال جراحي پيشرفته

به اهتمام:
 • دكتر عليرضا برادران رفيعي
 • دكتر محمد رضا جعفري نسب
 • دکتر محمد زارع جوشقاني
 • دكتر محمد مهدي صدوقي
 • دكتر بهرام عين اللهي
 • دكتر امير فرامرزي
عنوان جراحي ها :

 

 1. Phakic IOL (Artiflex) insertion
 2. Phaco , IOL + Trabeculectomy
 3. Accommodative IOL TEKIA
 4. Management of Posterior Capsule Rupture & VL In PE
 5. Management Of IOLs Complications After PE
 6. Phaco in nanophthalmos + piggy bag IOL
 7. Phaco in zonular defect
 8. Secondary IOL
 9. Intra Stromal Corneal Ring In KCN
 10. Keratoprosthesis
 11. ICI for Keratoconus

 

سفارش خريد