کتاب رفراکشن بالینی و تجویز عینک (جلد 2) منتشر شد. این جلد از کتاب به مبحث رفراکشن بالینی و تجویز عینک در موارد عام و خاص می پردازد. قسمتهایی از کتاب با الهام از کتاب اپتیک و رفراکشن که توسط نویسندگان کتاب حاضر در سال 1382 منتشر شده به رشته تحریر درآمده است ولیکن فصول زیادی به آنها افزوده شده و بویژه برای تجویز عینک در موارد خاص صفحات زیادی اختصاص داده شده است. در هر فصل ضمن بیان مطالب مثالهای کاربردی که بطور روزمره یک چشم پزشک و یا اپتومتریست با آنها مواجه است ذکر شده است و در آخر هر فصل هم تعدادی سوال که مروری جامع بر آن فصل می باشد مطرح و پاسخ داده شده است. علاوه بر این در فصل آخر کتاب تعدادی سوال مرتبط با این کتاب که در امتحانات گواهینامه و دانشنامه در سالهای قبل مورد استفاده قرار گرفته و بعضاً توسط نویسندگان همین کتاب طراحی شده بود بعد از اصلاحات لازم و بصورت مشروح پاسخ داده شده است. 

با توجه به بهبود امکانات نرم افزاری و چاپ سعی شده کتاب حاضر نسبت به کتاب قبلی با داشتن عکسهای رنگی و گویاتر و نیز بسط اطلاعات ارایه شده قابل درکتر و برای دانشجویان جذابتر باشد.

مولفین: 

دکتر عباس باقری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 دکتر مریم آل طه

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

سفارش خرید: 02122770938

کتاب رفراکشن بالینی و تجویز عینک

 

کتاب رفراکشن بالینی و تجویز عینک

 

سفارش خرید: 

02122770938