در این فیلم آموزشی، آب مروارید و روش های درمان آن به زبان ساده ارائه می گردد.

عناوین ارائه شده در این فیلم آموزشی :

  • تاریخچه آب مروارید (کاتاراکت)
  • انواع کاتاراکت
  • علائم بیماری
  • عوامل بروز بیماری
  • درمان آب مروارید
  • جراحی کاتاراکت
  • انواع لنزهای داخل چشمی
  • جراحی همزمان دو چشم
  • توصیه های پس از عمل

 فیلم آموزشی دانستنی های آب مروارید و روش های درمان

به اهتمام :
  • دكتر بهرام عین اللهی
  • دكتر محمدمهدی صدوقی
  • دکتر سیدهاشم دریاباری
  • دكتر مهرداد ناظری
سفارش خريد