آموزش مجازی

Age-related Macular Degeneration (AMD)

Under supervision of: Masoud Soheilian, MD

آموزش مجازی Age-related Macular Degeneration (AMD)

عناوین آموزش های این مجموعه:

 1. Basic genetics of AMD, Mohammad Hossein Jabbarpour Bonyadi, MD
 2. OCT Angiography in AMD, Rahman Nazari, MD
 3. Differential Diagnosis of AMD, Farinaz Borna, MD
 4. Mechanism of VEGF and Anti VEGF Therapy for Age related Macular Degeneration, Babak Rahimi-Ardabili, MD
 5. Review of treatment modalities and next generation therapies for Dry and Wet AMD, Hossein Hasanpour, MD

Medical Treatment of Uveitis

درمان یووئیت

عناوین آموزش های این مجموعه:

 1. Nonsteroidal Anti- inflammatory Drugs: Javad Rezaei, MD
 2. Corticosteroid Therapy in Uveitis: Sahba Fekri, MD
 3. Inhibitors of T-Cell Signaling (Calcineurin Inhibitors): Amirreza Veisi, MD
 4. Antimetabolites in Uveitis: Shabnam Ansari, MD
 5. Alkylating Agents: Yousef Fekri, MD
 6. Biologic Response Modifiers: Ali Aghajani, MD

Ocular surface diseases and corneal refractive surgery

سخنران: دکتر علیرضا برادران رفیعی

اهداف:

 • تاریخچه علمی
 • علائم ونشانه ها
 • عوامل تحریک کننده محیطی
 • نتایج بالینی
 • بیماریهای تحریک کننده
 • نتایج بالینی
 • تاثیرات منوپوز بر بیماری سوابق قبلی بیماری

 

Ablation Profiles in Laser Refractive Surgery

سخنران: دکتر سید هاشم دریاباری

اهداف:

 • میزان Ablation
 • روشهای مختلف
 • تاثیرات آن
 • فرمولهای مهم
 • میزان تاثیر
 • اشکال مختلف
 • علائم محوری
 • انواع و اقسام

 

Refractive surgery with femtosecond Laser

سخنران: دکتر بهرام عین اللهی

اهداف:

 • مشکلات موجود در عمل لیزر
 • عوامل مختلف در ایجاد فلپ
 • همکاری بیمار در حین عمل جراحی
 • عوامل موثر در اندازه فلپ
 • محاسن و معایب نقاط قوت وضعف

 

iris-claw PIOLs (Artisan, ArtiFlex)

سخنران: دکتر امیر فرامرزی

اهداف:

 • تاریخچه
 • انواع لنز
 • لیزر مورد استفاده در لنز
 • مواد تشکیل دهنده لنز
 • مدل های مواد لنز
 • سایزهای لنز
 • میزان پوشش دهی