چاپ
دسته: سمینارها و کنفرانس ها
بازدید: 4771

سمینار Update in Refractive Surgery

در تاریخ 10 اردیبهشت 1394 در سالن همایش های بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد برگزار شد.

سمینار Update in Refractive Surgery

 

هــدف کلــی برنـــامه:

آشنا کردن فراگیران با روش‌های مختلف تشخیص و درمانی برای اصلاح جراحی‌های عیوب انکساری

اعضــاء کمیته علمــی:

 

گالری تصاویر سمینار تازه های جراحی عیوب انکساری