کسب جایزه جشنواره فیلم انجمن جهانی گلوکوم توسط آقای دکتر محمد پاکروان